Yhdistys

Nurmeksen evankelisen opiston ystävät ry perustettiin tammikuussa 1939. Tammikuussa 2019 vietettiin yhdistyksen 80-vuotisjuhlaa. Yhdistyksen alkuperäinen nimi oli Nurmeksen seudun evankelisen kansanopiston kannatusyhdistys ja tarkoituksena evankelisen kansanopiston perustaminen ja ylläpitäminen.

Joulukuussa 1940 yhdistys osti kansanopistotoimintaa varten Nurmeksen Lipinlahdesta Haikolan tilan rakennuksineen ja maineen. Opisto alkoi tammikuussa 1942 Haikolan rakennuksissa. Vuonna 1950 valmistui uusi opistorakennus, jonka tulipalo kuitenkin tuhosi elokuussa 1971. Raunioista nousi uusi opisto, joka vihittiin joulukuussa 1973. Samassa vaiheessa yhdistyksen nimi muutettiin muotoon Nurmeksen evankelisen opiston kannatusyhdistys.

Yhdistys jatkoi kansanopistotoimintaa vuoteen 1994, jolloin se luovutti opistorakennukset ja kansanopiston ylläpitolupansa Suomen Luterilaiselle Evankeliumiyhdistykselle. SLEY puolestaan ylläpiti sitten evankelista kansanopistoa Nurmeksessa vielä kymmenen vuotta. Entinen kannatusyhdistys muutti nimensä muotoon Nurmeksen evankelisen opiston ystävät ry. Samalla siihen yhdistettiin entisten opiskelijoiden ja työntekijöiden muodostama Toveriliitto.

SLEY lopetti Nurmeksen toimipisteen 2005 ja luovutti opistokiinteistön takaisin alkuperäiselle kannatusyhdistykselle. Sillä ei kuitenkaan ollut edellytyksiä toiminnan jatkamiseen. Opistorakennukset myytiin.

Nykyisin Nurmeksen evankelisen opiston ystävät ry ylläpitää Haikolan pitotaloa. Se on kunnostettu vanhan Haikolan tilan päärakennukseen ja pihapiirin aittoihin. Toiminta jatkuu evankelisen herätysliikkeen hengessä. Pitotalo on paitsi yhdistyksen jäsenten myös kaikkien muiden käytettävissä erilaisiin kursseihin, kokouksiin, perhejuhliin ja muihin tapahtumiin.

 
Uutuutena jäsenetu: Haikolan aitoissa kesällä yöpyvät yhdistyksen jäsenet saavat viiden päivän hinnalla yöpyä koko viikon eli seitsemän vuorokautta! Tervetuloa edulliseen lomanviettoon Pielisen rannalle!
 

Nettisivulla tuoreet tiedot:  www.haikolantalo.fi

Liity Nurmeksen evankelisen opiston ystävät ry:n jäseneksi ja tilaa Pirtin Viesti -lehti soittamalla puh. 013 430120 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen
haikola(at)haikolantalo.fi 

Vuosijäsenmaksu on 20 €. Jos haluaa maksaa kertakaikkisen pysyvän jäsenen maksun, se on 200 €. Jäsenmaksu maksetaan Nurmeksen evankelisen opiston ystävät ry:n tilille Pohjois-Karjalan Osuuspankissa  FI02 5299 0120 0478 72. Älä käytä viitenumeroa vaan merkitse viestioosaan jäsenen nimi ja osoite

Pirtin Viestin voi tilata maksamalla 10 € samalle tilille ja merkitsemällä tiedot tilaajasta ja saajan osoitteesta.

 

Yhdistyksen vuosikokouksessa Marian ilmestyspäivänä 24.3.2019 käsitellään vuoden 2018 toiminta ja talous. Tervetuloa kokoukseen su klo 14.30 ja sitä ennen juhlaan Haikolassa  ja messuun Nurmeksen kirkossa. Saarnaajana piispa emerita Irja Askola. Messun jälkeen lounas Haikolassa ja päiväjuhlassa klo 13 Irja Askola kertoo kristillisestä kirkosta tämän päivän maailmassa. 

 

Vuosikokousmateriaali linkeistä. Vuosikokous 24.3.2019 esityslista.pdf   Toimintakertomus 2018 (2).pdf    Talousarvio 2018, tp 2018, ta 2019.pdf   Toimintasuunnitelma vuodelle 2019.pdf   Vuosikokousilmoitus 2019.pdf