Pirtin viesti

Pirtin Viesti on Nurmeksen evankelisen opiston ystävät ry:n julkaisema, kahtena numerona vuodessa ilmestyvä lehti.
Pirtin Viesti on saanut nimensä Nurmeksen evankelisen opiston ensimmäisen kodin, Haikolan talon pirtin mukaan. Opiston toiminta näet alkoi Haikolan maalaistalon suojissa tammikuussa 1942.
Pirtin Viesti alkoi ilmestyä vuonna 1945, ja sen tarkoitus oli pitää yllä yhteyttä opiston opiskelijoiden, opettajien ja muiden työntekijöiden välillä opistoajan jälkeenkin.
Pirtin Viesti ilmestyi säännöllisesti 1960-luvulle saakka, jolloin oli muutamien vuosien katkos. Uuden opistorakennuksen myötä 1970-luvun alussa lehti alkoi jälleen ilmestyä. Nykyisin se tavoittaa paitsi entisiä opistolaisia myös suuren joukon opiston kurssilaisia ja ystäviä.
Viime vuosina Pirtin Viestin painosmäärä on vaihdellut 500 ja 700 välillä.

Pirtin Viestit menneiltä vuosikymmeniltä (linkki)

Alla olevalla lomakkeella voit tilata Pirtin Viesti -lehden. Jos lomake ei aukea, tarvitset Adobe Reader -ohjelman. Sen voit ladata esimerkiksi täältä.

Jäsen-/tilauslomake

Lehdet ovat myös luettavissa PDF-muodossa seuraavissa linkeissä.

1/2010

2/2010

1/2011

2/2011

1/2012

2/2012

1/2013

2/2013

1/2014

2/2014

1/2015

2/2015

1/2016

2/2016

1/2017

2/2017

1/2018

2/2018

1/2019

2/2019

1/2020

2/2020

Jouluinen ilta.pdf

1-2/2021

 3/2021

1-2/2022

Pirtin Viesti